Videncenter

KL og KOMBIT har etableret et fælles Videncenter for Digitalisering og Teknologi, der skal samle og formidle viden og værktøjer fra KL, KOMBIT og kommuner. Videncentret har fået ny hjemmeside, som vi har flyttet indhold fra KOMBIT Videncenter til. Nogle af siderne herunder vil dog fortsat være at finde på KOMBITs hjemmeside - bare placeret andre steder.